Hradec Králové


v datech

Témata

Životní situace

Aktuality

O portálu

Místní části

Počet obyvatel a hustota zalidnění v jednotlivých částech města

Index stáří a podíl dětí ve věku 0–14 let v roce 2021

Věkové pyramidy místních částí

Počet obyvatel

90 927

Počet ulic

668

Počet komisí místních samospráv

25

Počet částí

21