Hradec Králové


v datech

Témata

Životní situace

Aktuality

O portálu

Sociální oblast

Město Hradec Králové myslí na své občany i v tíživých životních situacích. Ať se jedná o rodiny s dětmi a mládeží, seniory, osoby se zdravotním postižením nebo menšiny a osoby v obtížné životní situaci, ke všem je přistupováno se stejnou podporou s podáním pomocné ruky.

Sociální zařízení v Hradci Králové 2015 - 2022

Příjemci příspěvků na péči 2014 - 2022

Mapa sociálních zařízení

Počet obyvatel

90 927

Počet ulic

668

Počet komisí místních samospráv

25

Počet částí

21