Hradec Králové


v datech

Témata

Životní situace

Aktuality

O portálu

Demografie Hradce Králové

Hradec Králové, město s bohatou historií a dynamickou současností, je domovem pro více než 90 tisíc obyvatel. Demografická struktura města odráží širokou paletu věkových skupin, přičemž zdejší populace je stabilní s mírným růstem, což je výsledek přirozeného přírůstku a pozitivní migrační bilance. Tento trend je podpořen atraktivitou města pro mladé rodiny, studenty vysokých škol a profesionály, což přispívá k revitalizaci městského jádra a rozvoji lokální ekonomiky.

Vývoj počtu obyvatel v letech 1990–2022

(stav k 31. 12. daného roku)

Přírůstky obyvatel v letech 2002–2022

Vývoj počtu narozených a zemřelých osob v letech 2002–2022

Vývoj průměrného věku obyvatel a indexu stáří v letech 2002–2022

Vývoj počtu sňatků a rozvodů v letech 2002–2022

Věková pyramida obyvatelstva v roce 2021

Počet obyvatel

90 927

Počet ulic

668

Počet komisí místních samospráv

25

Počet částí

21